Společně pomáháme potřebným                 Zpět na dárky

Svoje body můžete věnovat vybraným neziskovým organizacím. Vždy na konci pololetí body převedeme podle aktuálního směnného kurzu platného k poslednímu dni kalendářního pololetí na finanční prostředky a poukážeme je hromadně.

Aktuální směnný kurz platný k: 05.06.2020 1 bod = 0,025 Kč

Liga proti rakovině  
  

Liga proti rakovině Praha je občanské sdružení usilující o snížení úmrtnosti na zhoubné novotvary. Spolupracuje s jednotlivci i organizacemi, které přispívají finančně na realizaci ligových projektů. Více na www.lpr.cz.

SOS dětské vesničky
 

Sdružení SOS dětských vesniček zajišťuje model náhradní rodinné péče pro děti, které nemají možnost umístění v adoptivní nebo individuální pěstounské péči. Více na www.sos-vesnicky.cz.

 

Evropské centrum jazykové rehabilitace

Evropské centrum jazykové rehabilitace pomáhá dětem (s
dyslexií, dysfázií, afázií, anartrií, dyspraxií) spojit zvuky řeči s
psaným textem a rozvinout čtenářskou gramotnost. Více na
www.ecjr.eu .Potvrzení darování bodů

níže vybrané organizaci

věnuji tento počet bodů: