Pravidla věrnostního programu Klub Kanzelsberger

Knihkupectví Kanzelsberger tímto vyhlašuje závazná pravidla věrnostního programu pro své zákazníky.

  Zákaznická karta, registrace člena

 1. Klíčem k využívání výhod programu je Zákaznická karta Kanzelsberger. Karta je opatřena čárovým kódem identifikujícím zákazníka, který je oprávněn čerpat klubové výhody ve všech prodejnách sítě Kanzelsberger.
 2. Zákaznickou kartu vydá zájemci o členství ve věrnostním programu na vyžádání kterákoli prodejna sítě.
 3. Zákazník může začít využívat klubových výhod až poté, co svoji kartu zaregistruje prostřednictvím internetu. Registrace členů se provádí na adrese www.klub-kanzelsberger.cz.
 4. Registrací do věrnostního programu zákazník souhlasí s tím, aby Kanzelsberger, a. s. jako správce zpracovával v souladu se zákonem 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů poskytnuté osobní údaje včetně údajů získaných používáním karty. Registrovaný člen dále souhlasí s tím, že správce může poskytnuté kontakty použít pro své marketingové účely v rozsahu stanoveném zákazníkem, přičemž zákazník může své volby kdykoli změnit.
 5. Klubové výhody

 6. Zákazníkovi se vytvoří klubové konto a načítají body po uplynutí jednoho dne poté, co svoji kartu registroval. Zákazník získává body za všechny své nákupy v poměru 1 Kč = 1 bod, s výjimkou služeb třetích stran a nákupu dárkových poukázek.
 7. Nákupy nebo objednávky z e-shopu Dumknihy.cz se na klubové konto nenačítají.
 8. Nasbírané body může zákazník směňovat za dárky nabízené v aktuální nabídce klubových dárků. Zákazník nemusí body využít a může je převést prostřednictvím internetových stránek klubu na konto zde uvedené neziskové organizace. Neziskové organizaci budou tyto body přeměněny provozovatelem klubu na finanční prostředky podle aktuálního směnného kurzu platného k poslednímu dni kalendářního pololetí. Tento kurz bude stanoven provozovatelem klubu, který je oprávněn jej kdykoli měnit zveřejněním na internetových stránkách.
 9. Jestliže si zákazník nevyzvedne objednané klubové dárky či poukázky do dvou měsíců od oznámení, že je pro něj dárek či poukázka připravena, bude objednávka stornována.
 10. Klubové dárky lze pořídit pouze za body; v případě nedostatečného počtu bodů nelze rozdíl potřebný pro získání dárku doplatit penězi.
 11. Získané body mají časově omezenou platnost: zákazník může body využít do konce následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém mu byly přiznány. Nevyčerpané body z předchozího roku jsou vždy na konci následujícího kalendářního roku vynulovány. Do nového roku tedy zákazník může vstupovat s body z loňska, nikoliv však z předloňska či staršími.
 12. Na žádost zákazníka je možné převést klubové body na jinou kartu, například pokud členové rodiny, kteří mají několik karet, chtějí body sbírat jen na jednu. V takovém případě je nutné, aby zákazník, z jehož karty mají být body převedeny, prokázal svou totožnost v libovolné prodejně. Převod bodů lze provést pouze na registrovanou kartu. O převodu bodů budou oba majitelé karet informování e-mailem.
 13. Provozovatel klubu může individuálně přidělit prémiové body na klubové konto, či poskytnout další výhody.
 14. Další klubovou výhodou je pohodlnější reklamace zboží bez nutnosti dokládat paragon.
 15. Provozovatel může kdykoli v průběhu fungování věrnostního programu poskytnout i další klubové výhody.
 16. Klubové výhody je zákazníkovi možné poskytnout pouze při předložení zákaznické karty.
 17. Ztráta nebo odcizení karty

 18. Ztrátu nebo odcizení klubové karty lze nahlásit v kterékoliv pobočce Kanzelsberger. Zákazníkovi bude vydána nová karta včetně převodu bodů z původní karty. Provozovatel si vyhrazuje právo provést převod s časovou prodlevou nezbytnou ke zpracování takového převodu. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo odmítnout převod karty, pokud zákazník neprokáže svoji totožnost.
 19. Další ustanovení

 20. Poskytuje-li provozovatel jiné výhody ve formě slevy z nákupu, není-li to výslovně uvedeno v pravidlech takové slevy, body za nákup uskutečněný se slevou se nenačítají.
 21. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit klubové konto v případě, že zákazník opakovaně porušuje pravidla věrnostního klubu, nebo uvedl při registraci nepravdivé údaje.
 22. Kanzelsberger, a. s. si vyhrazuje právo měnit tato pravidla, včetně směnných kurzů. Ve sporných případech a v případech, na které není v těchto pravidlech pamatováno, je závazný výklad provozovatele věrnostního programu. Stejně tak si provozovatel vyhrazuje možnost fungování věrnostního programu ukončit.
 23. Veškeré změny budou zveřejněny nejpozději 14 dní před jejich účinností na webových stránkách a formou pokynu budou dostupné také na každé prodejně sítě.
 24. Tato pravidla nahrazují veškerá dosud vydaná pravidla a jsou účinná od 1.11.2016.

 25. V Praze 29.10.2016


Přihlášení

Číslo karty: 
Heslo: 

Jako jméno uživatele použijte číslo Vaší karty

Zapomněli jste heslo?